Venus Bikini Trimmer - Gillette

Venus Bikini Precision Trimmer har ett unikt huvud som du smidigt manövrerar runt varje kurva för en säker och enkel användning, även i de känsligaste områdena.

Logga in